Starszy posterunkowy PP
Marian Józef KOWALCZYK


Imiona rodziców

Władysław, Jadwiga

Data urodzenia

15 VIII 1906

Miejsce urodzenia

Warszawa

CV wojskowe

W policji od 3 IV 1934 Początkowo służbę pełnił w Krakowie – w I Komis., a od 5 XII 1934 w Wydz. Śledcz. 16 IX 1935 przeniesiony został do Urzędu Śledcz. w Warszawie, skąd 26 X 1936 deleg., a 17 IV 1937 przeniesiony do Wydz. IV KG. Redaktor „Poufnego Przeglądu Inwigilacyjnego” Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/4 (22), 3809

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry