Podpułkownik piech. st. sp.
Bolesław Konrad RODKIEWICZ


Imiona rodziców

Stanisław, Teofila Czubowicz

Data urodzenia

2 IV 1889

Miejsce urodzenia

Siennica

CV wojskowe

Gimnazjum Filologii Polskiej Chrzanowskiego w Warszawie. Ukończył 3 lata studiów na Politechnice Lwowskiej Aktywny działacz Związku Strzeleckiego i Związku Walki Czynnej Od 6 VIII 1914 w Legionach Polskich – komendant koszar „Oleandry” w Krakowie Na front wyruszył z 1 pp Leg. Po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiornie Komendant IV Okręgu POW W WP ochotniczo od lutego 1919 Służbę pełnił w 33 pp W Misji Wojskowej na Dalekim Wschodzie W II oddz. III Armii W l. 1921–1922 attaché wojskowy w Pradze Następnie w DOK II Oddz. II Sztabu Głównego W l. 1924–1925 Kier. Ref. Wywiadowczego Dtwa 13 DP Od lipca 1926 w KOP w sztabie 5 Potem w 6 Brygadzie W 1927 dowódca 3 komp. 21 Brygady KOP W 1928 szef Oddz. Informacyjnego w Ministerstwie Skarbu Od 1929 szef Oddz. II Komendy SG W maju 1935 przeniesiony w st. sp. Kapitan ze starszeństwem 1 VI 1919 Major – 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/3 (20), 5870

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry