Posterunkowy PP
Józef ŁOPATA


Imiona rodziców

Feliks, Regina

Data urodzenia

1911

CV wojskowe

Do policji przyjęty w 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. 1 VI 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. lubelskiego i skierowany na Posterunku w Krasnymstawie. 15 V 1939 przeniesiony na Posterunek w Kraśniczynie pow. krasnostawski Tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/3 (11), 2055

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry