Posterunkowy PP
Czesław ŁAPETA vel LAPETA


Imiona rodziców

Mikołaj, Antonina Owczarek

Data urodzenia

11 XII 1907

Miejsce urodzenia

Dobroń

CV wojskowe

Do policji przyjęty 25 IV 1936 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do KG 25 XI 1936 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. nowogródzkiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku Łać pow. nieświeski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (74), 2803

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry