Posterunkowy PP
Zygmunt BIELANKIEWICZ


Imiona rodziców

Antoni Tytus, Anna

Data urodzenia

28 VIII 1913

Miejsce urodzenia

Bracław

CV wojskowe

Do policji przyjęty 5 X 1936 jako kandydat kontraktowy na szeregowego Z przydział em do Komp. „G” Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski 1X 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Skierowany do woj. wołyńskiego Służbę pełnił na Posterunku w Kobyli pow. rówieński

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/3 (57), 182

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry