Przodownik PP
Michał LIS


Imiona rodziców

Jan, Marianna Dymel

Data urodzenia

24 IX 1897

Miejsce urodzenia

Wilga

CV wojskowe

W WP od 13 V 1919 do 10 III 1921 W policji od 1 VII 1923 Przydział do Komendy Pow. w Łunińcu Od 2 II 1924 służył na Posterunku Połowce pow. brzeski, od 27 XII 1927 jako komendant Posterunku Sienkiewicze pow. łuniniecki i w pow. brzeskim w: Kustynie, Wołczynie oraz Ratajczycach (od 4 VII 1934). Od 1XI 1937wKomis.wBrześciu n. Bugiem, od 4 VII 1938 komendant Posterunku Łuszczyc pow. brzeski Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1928 Przodownik – 1 II 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/3 (97), 850

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry