Major łącz.
Wacław SARNECKI


Imiona rodziców

Jan, Józefa Stankiewicz

Data urodzenia

15 IV 1896

Miejsce urodzenia

Święty Krzyż pow. kielecki

Życiorys cywilny

W WP jako ochotnik IV Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 14 pp. Po wojnie nadal służył w 14 pp oraz w 77 pp 20 pal 1 baon KOP 1 p. łącz. Inst. Bad. Inż. Kierownictwo Zaopatrzenia Wojsk Łącz. Od 1937 kmdt Gł. Skł. Łącz. nr 1

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3175; CAW, Ap 17900+28167, KZ 17–1169

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry