Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r43937787134956,KOWALCZYK.html
20.04.2024, 05:46

Podporucznik tab. rezerwy
Tomasz KOWALCZYK


Imiona rodziców

Antoni, Maria Gromala

Data urodzenia

10 III 1894

Miejsce urodzenia

Kicznia pow. nowosądecki

Życiorys cywilny

Członek Związku Walki Czynnej Członek Związku Strzeleckiego Od 1914 żołnierz Legionów Polskich Ranny w bitwie pod Niesujeżami (1915) W 1920 walczył w 1 p. podh. Następnie przeniesiony do rezerwy Odbył ćwiczenia rezerwy w 62 pp (1930) 5 dyon tab. (1933) Właściciel ziemski

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1484; CAW, Ap 13962+19329, KN 9.11.1931

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony