Aspirant PP
Stanisław BOŁTUĆ


Imiona rodziców

Edward, Wiktoria Bohdziewicz

Data urodzenia

1 II 1897

Miejsce urodzenia

Cubory

CV wojskowe

W WP od 14 III 1919 do 17 XII 1923 1 Dyw. Lit. Biał. Podporucznik rezerwy W policji od 1 II 1924 W 1928 służył w woj. nowogródzkim Od 6 IX 1935 Wydz. śledcz. w Lidzie Od 22 II 1937 Wydz. IV KG Od 5 VI 1937 w woj. nowogródzkim - kier. Komis. Kolejowego w Stołpcach Potem w woj. kieleckim Od 20 VII 1937 w Komisariace Ostrowiec pow. opatowski - od 7 V 1938 jego kier. Aspirant mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/3 (86), 3345

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry