Major w stanie spoczynku
Artur KRONENBERG


Imiona rodziców

Walenty, Amelia Liedke

Data urodzenia

1 VII 1887

Miejsce urodzenia

Warszawa

Działalność do 1918 r.

Oficer I Korpusu Pol. w Rosji i armia gen. Hallera we Francji

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 W WP ukończył kursy doskonalące Pracował na różnych stanowiskach, m.in. jako Kwatermistrz 9 Pułk Saperów Od 1929 w stanie spoczynku W dyspozycji dowódcy Okręg Korpusu IX

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Wanda Nurzyńska

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 015/2 1940 AM 293

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 1315, Krzyż Niepodległości 3 V 1932, Krzyż Walecznych 60/K4528 MiD WIH

Opcje strony

do góry