Posterunkowy PWŚl.
Henryk FILIPEK


Imiona rodziców

Bartłomiej, Agnieszka Figat

Data urodzenia

23 X 1908

Miejsce urodzenia

Pawłowice

CV wojskowe

Do PWŚl. przyjęty 1 XII 1934 jako woźny kontr. do Komendy Miejskiej w Chorzowie. 20 VIII 1935 przeniesiony do Komendy Rez. w Katowicach. Od 20 VIII 1935 pełnił służbę na Posterunku w Dąbrówce Wielkiej pow. świętochłowicki tam nadal we wrześniu 1939. Post. mian. 20 VIII 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/2 (86), 2065

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry