Posterunkowy PWŚl.
Jan DŁUBIS


Imiona rodziców

Jan, Jadwiga Szulc

Data urodzenia

5 VII 1892

Miejsce urodzenia

Chełm Śląski

CV wojskowe

Od 28 I 1919 do 4 X 1920 w POW Górnego Śląska Uczestnik powstać śląskich potem w policji plebiscytowej więziony w Raciborzu W PWŚl. od 8 VI 1922. Początkowo służył w pow. pszczyńskim na Posterunku Wola (do 12 VIII 1923) i Stara Wieś, od 14 X 1923 na Posterunku Wilcza Górna pow. rybnicki (do XI 1923), w Komisariace w Szopienicach pow. katowicki i w II Komis. w Katowicach, 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/2 (36), 2044

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry