Starszy przodownik PP
Zygmunt RADOMSKI


Imiona rodziców

Kazimierz, Genowefa Gnatowska

Data urodzenia

16 IV 1900

Miejsce urodzenia

Annopol

CV wojskowe

Ukończył Rosyjską Szkołę Kolejową w Lublinie Wieczorowa Niższa Szkoła Handlowa W l. 1914–1916 w tajnym skautingu – I Lubelska Drużyna Junacka im. T. Kościuszki Od 1 VI 1917 do 6 II 1920 w I Komis. MMiejsk. i PKom. Miasta Lublina Od 15 II do 6 VIII 1920 w Komendzie Powiatowej PP we Włodzimierzu Wołyńskim W WP ochotniczo od 10 VIII 1920 do 25 VII 1921 8 pp Leg., plut. Od 15 I do 30XI 1922 ponownie w policji woj. wołyńskiego w pow. włodzimierskim, horochowskim i rówieńskim Następnie w WP Od 1 II 1924 urzędnik kontr. w I Komis. m. Lublina Od 1 I 1926 w służbie mundurowej Ukończy ł Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Sosnowcu W latach trzydziestych w służbie śledcz We wrześniu 1939 w Wydz. Śledcz. w Lublinie Starszy przodownik mian. 15 II 1920

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (56)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry