Starszy posterunkowy PP
Antoni SZALEK


Imiona rodziców

Idzi, Julianna Balcer

Data urodzenia

9 I 1899

Miejsce urodzenia

Marianka

CV wojskowe

W WP od 25 V 1919 do 21 XII 1921, 7 p. sap. Od 1 V 1923 w policji woj. stanisławowskiego Ukończył 27 X 1924 kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. w Stanisławowie Następnie służył w Stanisławowie - od 5 XII 1924 obchodowy w Komisariace Od 2 II 1928 w I Podkomisarz Od 19 X 1931 w Rez. Woj. Od 17 I 1935 w Wydz. śledcz. Od 19 VIII 1936 na Posterunku Łysiec pow. bohorodczański Od 1937 aż do września 1939 w sekcji bezpieczeństwa Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [2] (36)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry