Starszy posterunkowy PP
Kazimierz SZMYT


Imiona rodziców

Stanisław, Antonina Chudzińska

Data urodzenia

22 III 1900

Miejsce urodzenia

Szczepankowo

CV wojskowe

W WP od 10 IV 1919 do 1 VII 1923, 60 pp, 38 Baon SG Podwołoczyska pow. skałacki W policji od 1 VII 1923 w Komendzie Powiatowej Zbaraż W eksp. Białozórka pow. krzemieniecki W 1927 na Posterunku Klebanówka pow. zbaraski Od 10 I 1929 w Komendzie Powiatowej Czortków W 1934 w pionie śledcz. Od 1 XI 1938 - i nadal we wrześniu 1939 - służbę pełnił w Wydziale śledczym w Tarnopolu jako przewodnik psa Starszy posterunkowy mian. 1 I 1931

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/3 (27), 235

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry