Kapitan piech.
Lucjan Marceli ZALEWSKI


Imiona rodziców

Andrzej,

Data urodzenia

6 I 1899

Miejsce urodzenia

Warszawa

Życiorys cywilny

Członek POW Uczestniczył tam w kursie dla pchor. W WP od 1918. Ukończył Szk. Podof. w Dęblinie (1919) SPchor. w Warszawie (1920) Uczestnik wojny 1920 w szeregach nowogródzkiego p. strz. Po wojnie służył w 80 pp 9 p. sap. Dywizyjna szkoła pchor. rezerwy piech. 29 DP W 1939 przydzielony do sztabu 35 DPrezerwy Walczył w obronie Lwowa

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1209; MKat., 3312/A; A. Leinwand, Dokumenty obrony Lwowa 1939

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry