Kapitan pil.
Roman TRYBULSKI


Imiona rodziców

Antoni, Florentyna

Data urodzenia

3 VII 1899

Miejsce urodzenia

Nisk

Życiorys cywilny

W WP od 1918 w 16 pp SPchor. (1919) Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 45 pp Od 1922 w I baonie balonowym W 1925 ukończył Szkołę Pilotów w Bydgoszczy, w której pozostał jako wykładowca i instruktor. W latach 1926–1932 wykładowca w OSLot Przeniesiony do Dep. Aeronautyki MSWojsk. Podjął studia politechniczne Od 1935 do 1939 wykładowca SPodof. Lot. dla Małoletnich Inżynier

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3337; CAW, Ap 2695; J. Pawlak, Ostatnie lądowanie

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry