Starszy posterunkowy PP
Julian RĄCZYŃSKI


Imiona rodziców

Gracjan, Bronisława

Data urodzenia

19 IV 1899

Miejsce urodzenia

Homel

CV wojskowe

W policji służył od 1 V 1928 We wrześniu 1939 w Wydz. I KG

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/1 (48), 3748

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry