Przodownik PWŚl.
Paweł PACHÓŁ


Imiona rodziców

Paweł, Agnieszka Kempna

Data urodzenia

14 XI 1896

Miejsce urodzenia

Brzeźce

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej W niewoli angielskiej Od 22 XI 1918 w Armii gen. Hallera 1 komp. 6 pp 15 komp. w obozie Plonaret Od 10 III 1919 w 2 Dywizji Po powrocie do kraju służył w V „Baonie Błękitnych” Walczył na froncie ukraińskim, plut. 12 VI 1920 zwolniony z WP do akcji plebiscytowej Jeden z organizatorów plebiscytu w pow. pszczyńskim Uczestnik II i III powstań śląskich – adiutant 1 baonu 6 pułku pszczyńskiego, potem dowódca 1 komp. W PWŚl. od 26 VI 1922 Służył w pow. rybnickim na Posterunku w: Boguszowicach (do 1 IX 1928) Następnie w Chwałowicach W eksp. przy kopalni „Emma” (do 1 III 1933) Radlinie – od 1937 jako komendant Od 18 V 1937 – i nadal we wrześniu 1939 – komendant Posterunku w Niedobczycach

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/2 (50), 2349

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry