Posterunkowy PP
Edward NIDZGORSKI


Imiona rodziców

Piotr,

Data urodzenia

1912

CV wojskowe

Do policji przyjęty 10 III 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. Przydzielony do Komp „E” Rez. PP w Poznaniu 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. lwowskiego i skierowany do pow. drohobyckiego Tam też służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/3 (66), 2670

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry