St. Posterunkowy PWŚl.
Paweł TUROŃ


Imiona rodziców

Jan, Erna Szmok

Data urodzenia

11 VII 1893

Miejsce urodzenia

Wędrynia

CV wojskowe

W Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego od 1 V 1919 do 14 VII 1922 Następnie w PWŚl. na Posterunku Brynów pow. katowicki (do 10 VIII 1922) Służył w Komisariace Cieszyn (do 31 V 1924) Jako komendant Posterunku Pogwizdów pow. cieszyński (do 27 I 1925) W pow. tarnogórskim – jako zastępca komendanta Post. Nakło (do 19 IV 1925) Potem w Komisariace Radzionków (do 2 I 1939) Starszy posterunkowy służby śledcz. mian. 3 I 1939 Skierowany do Wydz. Śledcz. Frysztat. Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/1 (79), 2565

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry