Major łącz.
Józef Albin SCHUBERT


Imiona rodziców

Alojzy,

Data urodzenia

19 III 1897

Miejsce urodzenia

Czerniowce Bukowina

Życiorys cywilny

W WP od 1918 Przydzielony do 3 p. strz Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w komp. telegraf. ND 9 komp. telegraf Po wojnie służył w Szefostwie Łącz. VI Armii DOGen. Lwów DOK VI p. radiotelegraf. Od 1931 jako szef Inż. DOK VII W 1939 przydzielony do sztabu gen. Fabrycego, walczył w obronie Lwowa.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3738; MKat., 3053/A; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego; A. Leinwand, Dokument obrony Lwowa 1939

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry