Porucznik piech.
Mieczysław GUTOWSKI


Imiona rodziców

Ignacy, Maria Przybojewska

Data urodzenia

25 VII 1895

Miejsce urodzenia

Dobrzyń n. Drwęcą, pow. rypiński

Życiorys cywilny

Szkoła wojsk. w Kijowie (1915) W WP od 1918 w 47 pp, 6 p. podh. 29 pp. Od 1926 w PKU Warszawa Miasto III jako kierownik referatu i kancelarii Porucznik starsz. 1 VI 1919.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 620; CAW, Ap 3242, 4215; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry