Przodownik PP
Szymon SUŁEK


Imiona rodziców

Jan, Małgorzata

Data urodzenia

15 II 1898

Miejsce urodzenia

Końskowola

CV wojskowe

28 IV 1933 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Kurs dla komendantów posterunków w Szkole Oficerskiej PP w Warszawie Mian. przod. Do 6 VI 1939 komendant Posterunku w Żyrmunach pow. lidzki Przeniesiony do Komisariatu w Nowogródku We wrześniu 1939 Służbę pełnił na Posterunku w Horodecznie pow. nowogródzki Starszy posterunkowy mian. 1 V 1932 Do grudnia 1939 internowany na Litwie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/3 (59), 6090/7749

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry