Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r4761029,NAWRAT.html
18.04.2024, 17:06

Przodownik PWŚl.
Józef NAWRAT


Imiona rodziców

Paweł, Maria

Data urodzenia

24 I 1896

Miejsce urodzenia

Cieszyn

CV wojskowe

Do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Przeszedł do PWŚl. w stopniu st. post. Do 19 VI 1928 służył w eksp. śledcz. w Królewskiej Hucie Następnie – do 31 XII 1931 – w Komisariace w Bielsku (w służbie śledcz.) Od września 1937 do 20 XII 1938 w Komisariace w Rybniku Został skierowany do Wydz. Śledcz. we Frysztacie Tam pełnił służbę we wrześniu 1939 Przodownik mian. 1 VII 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (19), 690

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony