Starszy posterunkowy PWŚl.
Karol DELONG


Imiona rodziców

Franciszek, Teresa Kucharczyk

Data urodzenia

10 III 1886

Miejsce urodzenia

Stonawa

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Od 17 IX 1918 do 14 VII 1922 w żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Służbę w PWŚl. pełnił od 15 VII 1922 w pow. bielskim na Posterunku w Ligocie i Zabrzegu, skąd 2 X 1938 deleg. na Zaolzie. Od 21 XII 1938 nadal we wrześniu 1939 . zastępca komendanta Post. w Stonawie pow. frysztacki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/1 (10)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry