Starszy przodownik PP
Aleksander WIELEBNOWSKI


Imiona rodziców

Leon, Katarzyna

Data urodzenia

7 VII 1897

Miejsce urodzenia

Radłowo

CV wojskowe

W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 3 XI 1923 Wachm. W policji od 1 I 1924 Służbę pełnił w woj. wołyńskim, m.in. w pow. łuckim na Posterunku w Ołyce i Kiwercach Od 15 IX 1938 w Komisariace w Łucku Tam nadal we wrześniu 1939 Przodownik mian. 1 III 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/2 (10), [.]624

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry