Porucznik łącz. st. sp.
Józef MYTYCH


Imiona rodziców

Piotr,

Data urodzenia

1 III 1888

Miejsce urodzenia

Kamień pow. niżański

Życiorys cywilny

Podczas I wojny światowej w armii austriackiej W WP od 1918 Uczestnik walk o niepodległość Służył m.in w CSPodof. Piech w Chełmnie (1923) DOK X (1927) – jako szef łączności i w Pomocniczej Skł. Inż. w Krakowie (1931–1932) W latach 1925–1926 ukończył kurs dokształcający dla oficerów korpusu łączności Przeniesiony 30 VI 1934 w stan spoczynku Porucznik ze starsz. 1 VII 1927 Przydzielony do oficerskiej kadry OK V

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2161; CAW, Ap 7222; RO 1932; T. Kryska-Karski, Straty korpusu oficerskiego 1939–1945

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry