Posterunkowy PP
Alojzy Stefan MARKIEWICZ


Imiona rodziców

Bolesław, Stanisława

Data urodzenia

24 XII 1913

Miejsce urodzenia

Łódź

CV wojskowe

Do policji przyjęty 3 III 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. 28 II 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. lwowskiego Początkowo służbę pełnił w Komendzie Powiatowej w Krośnie Następnie na Posterunku w Dukli pow. krośnieński Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (99), 687

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry