Kapitan int.
Ignacy MALINOWSKI


Imiona rodziców

Mikołaj, Maria Bogdan

Data urodzenia

29 VII 1892

Miejsce urodzenia

Libusza pow. gorlicki

Życiorys cywilny

W WP od 1918 – Komenda Powiatowa Gorlice Następnie w Armii gen. Hallera Szk. Ofic. Gosp Uczestnik wojny 1920 w Grupie gen. Latinika Potem służył w 19 p. uł. Okr. Zakładzie Gosp. we Lwowie W latach 1937–1939 był płatnikiem 19 p. uł.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2044; CAW, Ap 2056+2380+11595; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry