Kapitan piech.
Marcin BOREK


Imiona rodziców

Jan, Agnieszka Majek

Data urodzenia

25 X 1898

Miejsce urodzenia

Podlipie pow. dąbrowski

Życiorys cywilny

Gimnazjum w Tarnowie SPchor. w Warszawie W WP od 1918 Przydzielony do 16 pp. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 101 pp 201 pp Mianowany Podporucznik w 1921 Służył w 1 pp Leg. Od 1935 dca komp. ckm w baonie KOP „Suwałki” Kapitan ze starsz. 1 I 1933

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 53; CAW, Ap 6385, 11872; MKat., 1942/A, Zbiór rel. i opr.; ARS

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry