Podpułkownik aud.
Jan DUCZYMIŃSKI


Imiona rodziców

Józef, Teodora Woynarowska

Data urodzenia

8 II 1888

Miejsce urodzenia

Okno pow. skałacki

Życiorys cywilny

Akademia Handlowa w Wiedniu (1911) Uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (1916) Od 1918 w WP w Oddz. IV Szt. Gen. Sędzia śledczy Wojsk. Sądu Okr. nr VI (1927) Potem w Dep. Sprawiedliwości MSWojsk. Od 1934 sędzia orzekający Wojsk. Sądu Okr. nr VI

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 976; CAW, Ap 3465, 4206

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry