Kapitan
Albin Edward HRAPKOWICZ


Imiona rodziców

Adolf, Maria Głośnicka

Data urodzenia

16 XI 1899

Miejsce urodzenia

Stanisławów

Działalność do 1918 r.

Żołnierz I wojny światowej

CV wojskowe

W 1920 : 10 Pułk Piechoty, brał udział w walkach pod Lwowem i na Polesiu 32 i 73 Pułk Piechoty W 1939 w ośrodek zapasowy 23 Dywizja Piechoty

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Maria Winkler

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 052/4 27 IV 1940 AM 3779

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 3348 MiD WIH

Opcje strony

do góry