Posterunkowy PWŚl.
Franciszek SZCZĘSNY


Imiona rodziców

Walenty, Łucja Kaliska

Data urodzenia

18 IV 1896

Miejsce urodzenia

Turzany

CV wojskowe

W WP od 10 VI 1919 do 5 VII 1921 W PWŚl. od 16 II 1924 z przydziałem do Komendy Rez. w Katowicach Od 5 III 1924 służbę pełnił w Komisariace w Łagiewnikach pow. świętochłowicki 2 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 22 XII 1938 do września 1939 na Posterunku w Mostach na Zaolziu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (44), 1670

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry