Starszy posterunkowy PP
Aleksander NIEDZIELSKI


Imiona rodziców

Jan, Anna Stanikowska

Data urodzenia

22 XI 1903

Miejsce urodzenia

Rudna

CV wojskowe

W WP od 15 VII 1920 do 1 I 1921 i ponownie od 1 X 1924 do 1 X 1926 Do policji przyjęty 1 XI 1927 i przydzielony do Komisariatu w Brześciu n. Bugiem Od 1 XII 1927 służył na Posterunku w Morocznie pow. piński Następnie w pow. brzeskim na Posterunku w Motykałach (od 5 X 1930) oraz Radwaniczach (od początku 1939) Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/1 (85), 1263

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry