Posterunkowy PP
Józef MOSKALUK


Imiona rodziców

Jakub, Anna Kulig

Data urodzenia

1899

Miejsce urodzenia

Kraków

CV wojskowe

Ostatnio służbę pełnił w policji pow. grodzieńskiego We wrześniu 1939 w II Komis. w Grodnie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/1 (55), 7765/6085

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry