Porucznik art.
Edward MAKOWSKI


Imiona rodziców

Adolf, Klementyna Misińska

Data urodzenia

26 X 1910

Miejsce urodzenia

Zasław Rosja

Życiorys cywilny

SPRArt. we Włodzimierzu Woł. (1932) SPArt w Toruniu (1934) Służył w 11 pal jako młodszy ofic. 2 baterii Ostatnio dca 3 baterii. Aresztowany przez NKWD w październiku 1939 Przetrzymywany w więzieniu w Kołomyi

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2053; CAW, Ap 2597; MKat., Zbiór rel. i opr.; A MSWiA, reg. pismo 7079/98

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry