Starszy posterunkowy PP
Aleksander KOWALSKI


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

15 IV 1909

CV wojskowe

W policji od 19 IX 1934 20 II 1935 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do policji woj. nowogródzkiego We wrześniu 1939 służył w pow. nowogródzkim Starszy posterunkowy mian. 1 III 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/1 (96), 5859

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry