Posterunkowy PP
Konstanty BRZOZOWSKI


Imiona rodziców

Konstanty, Aniela

Data urodzenia

13 IV 1911

Miejsce urodzenia

Wilno

CV wojskowe

Do służby w policji przyjęty 1 III 1937 jako kandydat kontraktowy na szeregowego Z przydział em do Komp. „G” Grupy Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski 15 XII 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Skierowany do woj. kieleckiego Służbę pełnił na Posterunku w Krzepicach pow. częstochowski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/3 (59), 3779

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry