Starszy posterunkowy PWŚl.
Roman SZWEDA


Imiona rodziców

Ferdynand, Augustyna

Data urodzenia

21 II 1897

CV wojskowe

W PWŚl. od 28 VI 1922 w pow. rybnickim Potem w eksp. śledcz. Rybnik (do 19 IV 1927) Następnie w Katowicach .w eksp. śledcz. (do 22X1930) W II Komis. (1931) W Kdzie Rez. (do 15 IX 1932) W Kdzie Rez. Królewska Huta (do 24 IX 1933) Na Post. Brzeziny pow. świętochłowicki (do 8 XI 1933) Na Post. Pogotowia Chorzów pow. katowicki 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie Od 6 II 1939 do września pełnił służbę w Komisariace Bogumin Nowy pow. frysztacki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/2 (76), 728

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry