Posterunkowy PWŚl.
Antoni HALOR


Imiona rodziców

Mikołaj,

Data urodzenia

1916

CV wojskowe

W PWŚl. co najmniej od 3 III 1938 Do 30 VI 1938 w komp. kand. kontr. . szer., następnie w I Komis. w Chorzowie pow. katowicki, skąd 20 XII 1938 deleg., a 26 XII 1938 przeniesiony na Zaolzie z przydziałem do pow. frysztackiego, Służbę pełnił na Posterunku w Boguminie Nowym i Lutyni Polskiej (od 4 VIII 1939)

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (84), 3889

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry