Porucznik piech. rezerwy
Jan OCZKO


Imiona rodziców

Michał, Maria Łukaszczyk

Data urodzenia

6 II 1892

Miejsce urodzenia

Stawropol Kaukaz

Życiorys cywilny

Państwowa Szkoła Geometrów Szkoła Junkrów w Tyflisie (1917) Podczas I wojny światowej w armii rosyjskiej Potem w I Korpusie Wschodnim W WP od 1919 Pełnił służbę w 15 pp (1919–1921 jako dca komp.) DOGen. Lublin (1921) Wydział Osadnictwa Wojskowego MSWojsk. (1921–1924) W rezerwie od 1924 Porucznik rezerwy ze starsz. 1 VI 1919 Przydzielony do 45 pp. Geometra z Dubna

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2455; CAW, Ap 475, 12535; RO 1924; ROR 1934

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry