Chorąży
Michał KARLIŃSKI


Imiona rodziców

Antoni,

Data urodzenia

12 IX 1898

Miejsce urodzenia

Bugaj pow. krotoszyński

CV wojskowe

W 1919 w 12 Pułk Artylerii Ciężkiej. Uczestnik wojny 1920 Od 1923 w sł. stałej WP, w 58 Pułk Piechoty W 1925 w 19 Baon KOP, starszy sierżant Od 1927 w Baon KOP „Słobódka” Centralna Szkoła Piechoty KOP w Osowcu (1936)

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: Po 17 IX 1939 internowany na Litwie, a w XI przekazany NKWD ZSRR

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 054/3 5 V 1940 Dane PRK

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 23847 MiD WIH

Opcje strony

do góry