Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5056151448,KOLDER.html
2023-10-01, 01:08

Starszy przodownik PWŚl.
Józef KOŁDER


Imiona rodziców

Bernard, Joanna Jeleń

Data urodzenia

6 XII 1895

Miejsce urodzenia

Błędowice Dolne

CV wojskowe

Do PWŚl. przyjęty 1 I 1923 w stopniu przod. Służbę pełnił na stanowisku komendanta Post. Gran. w Rudzie pow. świętochłowicki (do 30 IX 1923), następnie komendanta Post. w Mikuszowicach pow. bielski, instruktora GSzPWŚl. w Świętochłowicach i w SzPWŚl. Katowicach (od 1 XII 1926 do 15 XII 1929), w Komisariace w Katowicach Zawodziu (do 15 XI 1930) i Zebrzydowicach pow. cieszyński (do 1 II 1932), potem na Posterunku w Mikuszowicach (do 31 X 1933), w Komisariace w Bielsku (do 30 V 1938). Od 1 VI 1938 do lipca 1939 służył jako komendant Posterunku w Mikuszowicach. We wrześniu1939 komendant Posterunku w Porębie Orłowskiej pow. frysztacki Starszy przodownik mian. 15 VIII 1925

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/1 (27), 2372

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony