Nadkomis. PP
Julian Jan RADONIEWICZ


Imiona rodziców

Jakub, Maria Majcha

Data urodzenia

8 X 1895

Miejsce urodzenia

Żmigród Nowy

CV wojskowe

Seminarium Nauczycielskie w Krakowie Od 5 IX 1914 w 2 pp Legionów Polskich W WP od 11 XI 1918 do 31 VII 1936 Służył w 4 pp Leg. 2 DP Leg., 22 pp Od 9 III 1931 baon KOP „Wołożyn” W 1934 baon KOP „Podświle” Porucznik ze starszeństwem 1 VI 1919 Kapitan – 1 I 1930 W 1935 odkomenderowany do KG PP Ukończył specjalny kurs dla oficerów WP przechodzących do policji w Szkole Oficerów PP w Warszawie Od 1936 do lutego 1939 służbę pełnił jako Komendant Pow. Ostrów Mazowiecka Od 3 II 1939 – i nadal we wrześniu 1939 – Komendant Pow. Lublin Nadkomis. mian. 1 VIII 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (65), 5871

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry