Tytularny płk adm. st. sp.
Wacław JUSZKIEWICZ


Imiona rodziców

Józef, Katarzyna Bojarowicz

Data urodzenia

31 III 1870

Życiorys cywilny

Ukończył Szkołę Junkrów w Wilnie, podczas I wojny światowej w armii rosyjskiej. Do WP wstąpił w 1920; przydzielony do Int. DOGen. Grodno, potem do MSWojsk Następnie szef Wydziału Zaopatrzenia Int. DOGen. Białystok W 1922 przeniesiony w stan spoczynku Przydzielony ewidencyjnie do PKU Wilno Miasto

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3892; CAW, Ap 2292; ROR 1934

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry