Posterunkowy PP
Antoni JAKUBOWSKI


Imiona rodziców

Wojciech,

Data urodzenia

1911

CV wojskowe

Do policji przyjęty 9 IV 1938 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany został do woj. poznańskiego Tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (38), 2710

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry