Starszy posterunkowy PP
Tomasz RYBACKI


Imiona rodziców

Franciszek, Joanna Gronowska

Data urodzenia

25 VIII 1899

Miejsce urodzenia

Bodzewo

CV wojskowe

W WP ochotniczo od 7 I 1919 do 30 XI 1921 W policji od 1 VI 1922 Do 28 IX 1936 służbę pełnił w woj. poznańskim Następnie w pionie śledcz. PP woj. białostockiego We wrześniu 1939 w Wydz. Śledcz. w Białymstoku Starszy posterunkowy mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/3 (44), 481

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry