Posterunkowy PP
Stanisław NOWAK


Imiona rodziców

Wojciech,

Data urodzenia

1911

CV wojskowe

Do policji przyjęty w sierpniu 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Przydzielony do Grupy Rez. w Warszawie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. tarnopolskiego Tam pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/1 (61), 1702

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry