Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r51235392,GAJEWSKI.html
25.05.2024, 21:57

Posterunkowy PP
Władysław GAJEWSKI


Imiona rodziców

Kazimierz,

Data urodzenia

1895

CV wojskowe

Ostatnio służbę pełnił w policji woj. kieleckiego, w Częstochowie . w II Komis. od 1 III 1937 do września 1939 w Wydz. śledcz.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [4] (30)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony